OVER ROOFTOP REVOLUTION

Wij hebben een droom: nieuwe natuurgebieden maken middenin grote steden
LEES MEER

Join the Rooftop Revolution

Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin Nederlandse steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! We helpen initiatiefnemers hun dak te vergroenen, we geven advies aan bedrijven die hun vastgoed willen verduurzamen en iedereen kan zelf aan de slag met ons online stappenplan.

We kijken ook naar de financiering van groene daken, want wij vinden dat de kosten en baten van groene daken eerlijker verdeeld kunnen worden tussen de mensen die er baat bij hebben. Zo realiseren wij samen met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties onze droom.

Over ons

Onze droom

Wij vinden dat er veel meer groene daken moeten komen in Nederlandse steden. Naast de vele voordelen die groene daken hebben, is een groen uitzicht ook gewoon prachtig. In Nederland ligt 400 km2 aan plat dak – zo’n 600.000 voetbalvelden – waarvan nog geen 1% groen is. Kansen genoeg dus. Wij zien daarom in 2020 10% van de daken groen en in de toekomst geen dak ongebruikt!

Hoe wij werken

Bewoners die hun dak willen vergroenen weten vaak niet waar ze moeten beginnen of zijn niet de (enige) eigenaar van hun dak. Gemeenten en waterschappen willen minder wateroverlast na hevige regenval en meer sociale cohesie. En eigenaren en bedrijven willen graag investeren in duurzaam vastgoed. Wij nemen de drempels weg om zo de Rooftop Revolution te ontketenen. 

Wat wij doen

Een aantal Nederlandse gemeenten biedt subsidie aan voor groene daken. Rooftop Revolution kan die ambitie versterken door het aanbieden van op maat begeleiding aan bewoners, zoals bijvoorbeeld daken met complexe eigenaarsverhoudingen of waar een actieve participatie van de buurt nodig of gewenst is. Uiteraard maken we hierbij gebruik van ons co-financieringsmodel en crowdfundingsprincipes zodat de kosten en baten van het dak eerlijker verdeeld worden. Daarnaast adviseren wij bedrijven over het verduurzamen en vergroenen van hun vastgoed en omgeving. We brengen kansen in kaart, voeren een dakscan uit, stellen gezamenlijk een Plan van Aanpak op en maken een planning voor de realisatie.

Zij gingen je voor

Met deze twee opdrachtgevers en vele andere werken we aan grootschalige vergroening van het Nederlandse daklandschap.
Doe u ook mee?

Gemeente Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam begeleiden wij jaarlijks dakprojecten in het gehele proces van vergroenen. Wij gaan met eigenaar, huurders, VvE en buurtbewoners om de tafel om samen het dak te realiseren. De kosten worden gedeeld met iedereen die er baat bij heeft, zodat de investering niet alleen bij de eigenaar komt te liggen.

CORPORATIE Wonen Limburg

Woningbouwcorporatie Wonen Limburg heeft de ambitie haar woningaanbod en de woonomgeving zo veel mogelijk te verduurzamen en ziet groene daken als belangrijk onderdeel van deze ambitie. Samen met de huurders en bewoners rondom deze daken bekijken we de mogelijkheden en betrekken we de buurt actief bij alle plannen.

EVEN VOORSTELLEN

Suze Gehem

Voorzitter Stichting Rooftop Revolution

“Wij brengen de verdwenen natuur weer de stad in op het grootst braakliggende terrein: de daken! Zo maken we steden weer leefbaar en gezond.”

Jaap de Jong

Secretaris/penningmeester Stichting Rooftop Revolution

“Alleen al in Amsterdam ligt er meer dan 12 km2 onbenut plat dak. Daar past het Vondelpark ruim 25 keer op!”

Jille Koop

Projectleider Nederland

“De waarde van dakgroen wordt onderschat en is een onbekend aspect voor veel mensen, bedrijven en overheden. Wij gaan hier verandering inbrengen!”

Jan Henk Tigelaar

Projectleider Amsterdam

“De energie die ik krijg van alle dakprojecten is enorm. Wat een potentie om samen met de bewoners de daken te vergroenen!”

Micky Westerbeek

Community Manager

“Groene daken hebben zoveel voordelen waar veel mensen nog onbekend mee zijn. In het buitenland zijn ze al veel verder. Tijd om ze in te halen!”

Samenwerken met Rooftop Revolution?

We gaan graag in gesprek om te mogelijkheden te bespreken