Beeld: Ingrid Vente

Met een prachtig uitzicht over toekomstig groen daklandschap van het Beatrixkwartier in Den Haag, overhandigde bestuursvoorzitter Arjen van’t Klooster van Green Business Club Beatrixkwartier (GBCB) de door Rooftop gemaakte Duurzame Daken Kansenkaart aan wethouder Liesbeth van Tongeren.

Duurzame Daken Kansenkaart Beatrixkwartier
De Duurzame Daken Kansenkaart laat zien wat de mogelijkheden zijn op de daken van de panden in het kantorengebied van het Beatrixkwartier. Aan de hand van pandindicatoren, zoals bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak, omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress, én gebiedsanalyses maakten we een visualisatie die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten van het daklandschap. Zo ook van Den Haag. Op basis van dit inzicht kunnen gebouweigenaren de meest passende duurzame keuzes maken. De daken van de panden van MN, PostNL, CAK, NN, FMO en RVO zijn geanalyseerd.

Jaar van het dak
De gemeente Den Haag heeft 2021 uitgeroepen tot het ‘jaar van het dak’. Dat betekent dat er volop aandacht is voor de duurzame kansen die ons dakoppervlak biedt. Er ligt namelijk ruimte voor vergroening, waterberging en energieopwekking. Netwerkorganisatie Green Business Club Beatrixkwartier, die verschillende bedrijven uit het Haagse zakendistrict verenigd, is aan de slag gegaan met de daken van de kantoorpanden.

44.860 m2 extra groen
Een van de uitkomsten is dat deze daken 44.860 m2 aan ruimte bieden voor groen, zo’n 4 voetbalvelden. Dat zijn serieuze kansen voor meer biodiversiteit. De huurders van de panden zijn zeer enthousiast over de kaart en de uitkomsten. Arjen van ’t Klooster (Facility Manager MN): “Mijn droom is dat we elke werkdag kunnen genieten van een uitzicht op een biodivers groen dak en de rond de bloemen zoemende bijen.” Nu het duidelijk is wat er kan op de daken is de volgende stap: aan de slag. Daarover zijn huurders en vastgoedeigenaren in gesprek.

Daklandschap vanuit het MN gebouw, uitzicht over het Beatrixkwartier


Rooftopper Anne presenteert de Duurzame Daken Kansenkaart 

V.l.n.r: Sander Wallaart (bestuurslid GBCB), Arjen van ‘t Klooster (bestuursvoorzitter GBCB/Facility Manager MN), Tijs Teussink (adviseur CAK), Liesbeth van Tongeren (wethouder Duurzaamheid)

V.l.n.r: Jan Henk Tigelaar (directeur Rooftop Revolution), Liesbeth van Tongeren (wethouder Duurzaamheid), Arjen van ‘t Klooster (bestuursvoorzitter GBCB/Facility Manager MN), Tijs Teussink (adviseur CAK)