Het klimaat verandert en in Den Haag en omgeving wordt dit nu al gevoeld door wateroverlast bij hevige regenbuien en hittestress op warme dagen. Het vergroenen van de stad gaat nu niet hard genoeg. De gemeente Den Haag zet zich daarom, samen met Duurzaam Den Haag, in voor een plan om daken op een duurzame manier te benutten en gaan aan de slag met groene daken! Het project start met een pilot rond het Koningsplein omdat daar al veel energie zit rond verduurzaming en er aangesloten kan worden op bestaande initiatieven. De pilot bestaat uit een samenwerking met lokale partijen als Green2Live en Kopgroep 2030.  

Rooftop Revolutionis in de eerste fase van het project verantwoordelijk voor de inventarisatie van de kansen en het toekomstperspectief. In deze fase analyseren we wat er mogelijk is en wat de groene daken opleveren. Dit doen we op basis van gegevens die door Duurzaam Den Haag, de gemeente Den Haag en andere partijen worden aangeleverd. Er zullen ook interviews worden gehouden met bewoners en andere stakeholders uit de buurt. Op die manier zullen wij meer te weten komen over wat er leeft en hoe de Groene Daken Campagne rond Koningsplein het best uitgevoerd kan worden. Tot slot maken wij een inspirerend beeld van een radicaal vergroend Koningsplein. Stay tuned!