Afbeelding: artist impression Nieuw Universiteitsgebouw VU (NU-gebouw)

De bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw van de VU, direct gelegen aan het Campusplein en de Boelelaan, is in volle gang. Kenmerkend aan het gebouw is de transparante, duurzame en groene vormgeving. Vanuit de gedachte dat planten en dieren medegebruikers zijn van onze stad, krijgt het dak van het Nieuwe Universiteitsgebouw een begroeiing van veenweide, de oorspronkelijke vegetatie van de Zuidas. Het ruim 1.100 vierkante meter flora- en fauna dak wordt gerealiseerd door Frisia Bergum.

Tekst loopt door onder de foto

Afbeelding: veenweide op het dak, aangelegd door Frisia Bergum

Ook kan het dak door middel van waterretentie kratten grote volumes water opslaan. Op het dak kan een waterniveau staan van 7 tot zelfs 14 cm. Omgerekend kan er tot wel 154.000 liter water opgeslagen worden op het dak, dat zijn zo’n 1.350 badkuipen vol. Door het toepassen van innovatieve daksysteem van Optigroen wordt de waterafvoer op het dak gereguleerd. Hierdoor wordt er bij heftige buien minder of geen water afgevoerd naar het rioolstelsel en neemt de sponswerking van de stad toe. Door de grote waterberging blijft het dak langer groen in tijden van droogte en door verdamping koelt het dak de omgeving en de ruimtes eronder in het gebouw. Het parkdak heeft bovendien meegeholpen het Breeam Excellent duurzaamheidscertificaat* te behalen. Ook wordt er rekening gehouden met de publieke ruimte rondom het gebouw: door het ondergronds brengen van fiets- en autoparkeren verbetert de kwaliteit van de openbare ruimte en ontstaat meer ruimte voor groen op de campus.

* Breeam is een instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen.

Tekst loopt door onder de foto

Afbeelding: aanleg blauwgroen dak door Frisia Bergum – links bovenin zijn de waterretentie kratten van Optigroen te zien. 

Het door Team V Architectuur ontworpen duurzame, innovatieve en multifunctionele gebouw wordt in de 2e helft van 2019 in gebruik genomen. Benieuwd hoe het staat met de bouw van het Nieuwe Universiteitsgebouw? Klik op de onderstaand knop om live mee te kijken (helaas is het dak niet te zien vanaf de webcam).