Meet the team! Iedere dag zetten wij ons keihard in om het dakenlandschap te vergroenen. Zijn we niet bezig met het uitwerken van een dakadvies, dan zijn we wel op bezoek bij enthousiaste dakeigenaren, zoeken we nieuwe aanknopingspunten of nemen we deel aan interessante events om bewoners, bedrijven en overheden te inspireren.

Ben je benieuwd wie deze Rooftoppers nu eigenlijk zijn? En welke rol iedereen binnen het team vervult? Deze week onze Rooftopper: Daniel!

Vertel: wie ben je?
Ik ben Daniel van Maanen en ik ben afstudeerstagiair bij Rooftop Revolution. Ik studeer Climate and Management/Ruimtelijke Ontwikkeling aan de Haagse Hogeschool. Binnen deze studie houd ik mij vooral bezig met duurzame ontwikkeling binnen de bebouwde kom. Het creëren van een natuurinclusieve stad vind ik een van de meest interessante onderwerpen binnen mijn studie. Ik ben van kleins af aan gefascineerd geweest met de natuur en ik ben van mening dat we binnen een stad niet alleen rekening moeten houden met onszelf maar ook ruimte moeten geven aan planten en dieren om zo de biodiversiteit te waarborgen en een fijnere leefomgeving te creëren.

Wat is jouw rol binnen Rooftop Revolution?
Als afstudeerstagiair houd ik mij binnen Rooftop Revolution bezig met het onderzoeken van de effecten en de waarde van waterretentie op daken. Ik zou graag uit willen vinden in hoeverre het vasthouden van regenwater op de daken bijdraagt aan een klimaatadaptieve binnenstad en of hier een waarde aan gekoppeld kan worden. Hiernaast zal ik ook een bijdrage leveren aan projecten wanneer nodig.

Waarom nou toch die daken?
De daken zijn een van de laatste stukjes stad waar nog mogelijkheden liggen om intensief te vergroenen. Op het maaiveld is vaak geen ruimte meer om echt groen te plaatsen terwijl op het dak enorm veel ruimte beschikbaar is. Hiernaast dragen de groene daken ook bij aan het verminderen van hittestress, het verminderen van wateroverlast bij hevige neerslag en groene daken zijn goed voor de biodiversiteit in een stad.

Hoe ziet de ideale toekomst er voor jou uit?
In een ideaal beeld van de toekomst zie ik in ieder geval een symbiose ontstaan tussen mens en natuur. Ik zie in ieder geval een stuk meer groen in de stad verschijnen en ik denk dat daken hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Veel groen in een stad is goed voor zowel de mentale als fysieke gezondheid van mensen en mede daarom denk ik dat dit van cruciaal belang is in de toekomst.

Als je niet met groene daken bezig bent, wat doe je dan het liefst?
Wanneer ik niet met groene daken bezig ben, houd ik ervan om sportief bezig te zijn. Ik hou erg van skiën, snowboarden en surfen. Hiernaast vind ik het ook heerlijk om kleine tours op mijn motor te maken. Het liefst sluit ik een drukke dag af met een flinke borrel of een goed diner.