Meet the team! Iedere dag zetten wij ons keihard in om het dakenlandschap te vergroenen. Zijn we niet bezig met het uitwerken van dakscans, dan zijn we wel op bezoek bij enthousiaste dakeigenaren, zoeken we nieuwe aanknopingspunten of nemen we deel aan interessante events om bewoners, bedrijven en overheden te inspireren. 

Ben je benieuwd wie deze Rooftoppers nu eigenlijk zijn? En welke rol iedereen binnen het team vervult? Deze week onze Rooftopper: Naard!

Vertel: wie ben je?
Mijn naam is Naard Hermans en als projectleider is het mijn taak om zoveel mogelijk groene daken te realiseren. Ik ben creatief, idealistisch en ondernemend, wat je goed terugziet in mijn achtergrond als industrieel ontwerper, mijn werk bij Urgenda en mijn tijd als directeur van stichting De Reisbeweging. Ik heb veel ervaring op het gebied van duurzaamheid en ben erg geïnteresseerd in het leefbaarder maken van onze steeds maar groeiende steden. Meer groen op daken is hier essentieel voor!

Wat is jouw rol binnen Rooftop Revolution?
Ik zal mij dagelijks bezig houden om alle projecten die we uitvoeren tot een goed einde te brengen. Van het maken van een dakscan en bewoners betrekken bij dit proces, tot de uitvoering coördineren. Bij een dak zijn meer personen en partijen betrokken dan je denkt en het is dus een uitdaging om al deze partijen bij elkaar te brengen. En natuurlijk ben ik ook altijd opzoek naar nieuwe daken en mogelijkheden om de Rooftop revolutie groter te maken!

Waarom nou toch die daken?
Steden worden steeds drukker en voller, om elke vierkante meter wordt gevochten. Ons groen wordt hierdoor weggedrukt, terwijl daken onbenut blijven. Wat een gemis. Zo hebben we nu de kans om in Amsterdam de oppervlakte van 25 keer het Vondelpark groen te gaan inrichten. En dan heb ik het nog niet eens over de rest van Nederland.

Wat wil je bij Rooftop Revolution bereiken?
Ervoor zorgen dat een groen dak een vanzelfsprekendheid wordt. Door publieke/maatschappelijke baten in kaart te brengen, zodat de benodigde private investering rendeert via vernieuwende circulaire verdienmodellen. Dit kan alleen als alle betrokkenen op een lijn zitten, en innovaties op technisch en beleidsvlak elkaar versterken. En een tuintje op de Maastoren, het hoogste gebouw in Rotterdam, lijkt me ook wel wat.

Hoe ziet de ideale toekomst er voor jou uit?
Een natuur inclusieve samenleving. Waar we groen gebruiken om onze kwaliteit van leven te verbeteren i.p.v. groen als een rem van onze groei te zien.

Als je niet met groene daken bezig bent, wat doe je dan het liefst?
Ik ben graag buiten. Omdat ik het geluk heb aan het Flevopark te wonen en een tuintje te bezitten, is dit geen probleem. In het weekend ontdek ik graag Nederland, het liefst met de trein-voet-combinatie en soms met de fiets. Of ik ben met vrienden en familie. Ik organiseer een klein festival en heb vaak nog een creatief/klus/grafisch projectje lopen, maar alles op een ontspannen tempo.

Nieuwste berichten
Feest! Rooftop Revolution 5 jaar

Feest! Rooftop Revolution 5 jaar

Rooftop Revolution bestaat op 14 april 5 jaar. Blik met ons mee terug naar die mooie jaren waarin we heel wat daken hebben benut!

Ruimte voor 60 voetbalvelden extra groen in de binnenstad van Nijmegen!

Ruimte voor 60 voetbalvelden extra groen in de binnenstad van Nijmegen!

Er ligt nog heel veel ruimte voor vergroening in de binnenstad van Nijmegen; meer dan 350.000 m2, dat zijn zo’n 60 voetbalvelden. Niet op de grond, maar op de daken! Het hart van de oudste stad van Nederland heeft 650 platte daken waar planten, daktuinen met zonnepanelen, of complete groene parken aangelegd kunnen worden. Lees meer over onze groene ambitie.

Rooftop verkiezingsprogramma 2021: alle daken benut!

Rooftop verkiezingsprogramma 2021: alle daken benut!

Het daklandschap is het grootste braakliggende terrein van de stad. De missie van Rooftop Revolution: alle daken benut! Ons doel is om over 10 jaar 1 miljoen vierkante meter dakoppervlak duurzaam benut te hebben. Dat kunnen gele, groene, blauwe of rode daken zijn, of...