Groene kroon voor Het Winterkoninkje!

Het dak

Tijdens de herfstvakantie van 2018 werd het dak van de basisschool ‘Het Winterkoninkje’ getransformeerd naar een groene oase! De kinderen blij: hun schoolplein blijft tijdens de natte winter droog en tijdens de warme zomer houden ze het hoofd koel. De bijen en vlinders kunnen nu ook genieten van een nieuwe plek om rond te zoemen en te fladderen. Het groene dak is aangelegd door Van Der Tol B.V. in samenwerking met Gemeente Amsterdam en Rooftop Revolution. Het Winterkoninkje ligt midden in de Bellamybuurt, één van de meest urgente regenwaterknelpunten in Amsterdam. Elk beetje groen in deze versteende buurt helpt om de wijk beter bestand te maken tegen extreme regen.

 

 

Dakboswachter

Directeur Ronald Lorié

Van directeur Ronald Lorié vernomen wij dat Het Winterkoninkje ook zonnepanelen heeft op de twee hoger gelegen daken, en op de locatie verderop in de straat is een mooi en natuurlijk schoolplein aangelegd. Het Winterkoninkje dient daarmee als geweldig voorbeeld van wat je als school kunt doen op het gebied van groen en duurzaamheid.

Hard gewerkt

De foto’s zijn van kort na de aanleg van het groene dak in 2018. Binnenkort volgen nieuwe foto’s, dit voorjaar staat hopelijk alles in bloei!

Recente dakprojecten