Duurzame kansen op de daken: Rooftop Revolution en Matrixian Group brengen ze in kaart                                               

Met de decembermaand in het vooruitzicht denk je bij daken al snel aan de route van de goedheiligman en zijn vrienden. Voor Matrixian Group en Stichting Rooftop Revolution zijn daken onlosmakelijk verbonden met de duurzame mogelijkheden die dit oppervlak biedt. Om die mogelijkheden in kaart te brengen hebben ze een tool ontwikkeld. Een interactieve kaart waarmee de multifunctionele kansen op de Nederlandse daken inzichtelijk worden gemaakt.

 

Duurzaamheid optimaliseren                 

Ons dakoppervlak kan gebruikt worden om water te bergen, energie op te wekken, en de stad te koelen. Ook maakt het groen op het dak onze leefomgeving gezonder en verlengt het de levensduur van de daken. Genoeg redenen dus om ons dak-areaal nieuwe functies te geven. De kunst is wel om al deze functies optimaal in te zetten, passend bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand. Om hier inzicht in te krijgen heeft Stichting Rooftop Revolution in samenwerking met het datatechnologiebedrijf Matrixian Group de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld. Een interactieve kaart die op gebieds- of wijkniveau per dak laat zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is.

 

Duidelijke data                                       

Een voorbeeld is de Duurzame Daken Kansenkaart die is ontwikkeld voor de gemeente Utrecht. De kaart heeft inzichtelijk gemaakt hoe het benutten van de daken aan drie belangrijke thema’s tegelijkertijd kan bijdragen. En levert ook duidelijke cijfers per thema. Zo biedt het dakoppervlak van de stad Utrecht mogelijkheden voor 530ha extra groene ruimte (ruim 40 keer het Utrechtse Wilhelminapark). Kan meer dan de helft van de 8 miljard liter regenval per jaar op de daken worden vastgehouden. En is er daarnaast ruimte om 58% van het dakoppervlak voor stroomproductie te benutten, zo’n 4.651.048 m2 aan zonnepanelen, dat is stroom voor 270.000 huishoudens! Dat is meer dan genoeg voor de 174.765 huishoudens die Utrecht telt.

 

Combinatie van factoren

De kansenkaarten komen tot stand door pandeigenschappen als hoogte, type dak en bouwjaar te combineren met omgevingsfactoren als waterniveau, extreme temperaturen en zoninstraling. Het inzicht dat hieruit rolt zorgt ervoor dat een investering in het verduurzamen van daken perfect aansluit bij de klimaatdoelstellingen van een wijk, stad, of gemeente.

 

Rooftop Meet Up

Het maken van een Duurzame Daken Kansenkaart is een belangrijke eerste stap op weg naar het behalen van duurzame ambities omtrent klimaatadaptatie en vergroening. Essentiële opgaves voor onze maatschappij. Wij nodigen gemeentes, waterschappen en vastgoedeigenaren van harte uit om samen met ons deze eerste stap te zetten.

Ook aan de slag met deze interactieve kaart? Meld je dan aan voor de Rooftop Meet Up: Duurzame Daken Kansenkaart, op 10 december, via info@rooftoprevolution.nl

 

Meer over de Duurzame Daken Kansenkaart

Luke Liplijn van ‘Data Studio’, een programma van New Business Radio, ontving Jan Henk Tigelaar, directeur van Rooftop Revolution, en Luuk Laagwater, data analist bij Matrixian. Ze gingen in gesprek over de Duurzame Kansen Kaart. Beluister hier deze podcast!

Meer info en voorbeelden vind je op www.rooftoprevolution.nl/dakenkansenkaart/

 

Over Matrixian

Matrixian Group is een datatechnologiebedrijf dat organisaties en instellingen in zowel de commerciële- als publieke sector helpt bij het inzien van nieuwe kansen en het nemen van datagestuurde beslissingen. Door het slim combineren, modelleren, analyseren en visualiseren van (open) data leveren ze waardevolle inzichten en producten die resulteren in een hogere en duurzame waarde van de inspanning. 

Noot voor redactie niet voor publicatie

Meer info: Jan Henk Tigelaar janhenk@rooftoprevolution.com / 0619906666