Op 10 juni 2022 zal eindelijk weer ons Rooftop Symposium plaatsvinden. Yes! 

Het thema is: de ‘slag’ om het dak. Dit thema symboliseert de strijd om de ruimte op de daken. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we in deze strijd niet kiezen, maar juist kansen koppelen en verschillende duurzame dakfuncties combineren voor de hoogste maatschappelijke waarde.  

Aan de hand van mooie voorbeelden laten we zien welke groene, blauwe, gele en rode kansen op de daken liggen. Daarnaast voeren we sterke, inhoudelijke discussies over de rol en het beleid van de overheid in het benutten van deze kansen, plus de verantwoordelijkheid van commerciële organisaties. Hieronder een klein voorproefje van de dag.  

Introductie
Er is heel veel mogelijk op het dak. En we staan pas aan het begin van deze duurzame ontwikkeling. Met het thema de slag om het dak willen we een constructieve discussie teweegbrengen over hoe we deze ontwikkeling op hoog niveau kunnen stimuleren en in goede banen kunnen leiden. Deze discussie zal gaan over hoe verschillende dak-functies elkaar kunnen versterken voor een hogere maatschappelijke waarde. Alleen zo kunnen we structureel zorgen voor effectieve oplossingen op lange termijn voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en energietransitie.  

Paneldiscussie overheid
De overheid kan en moet daar een constructieve rol in spelen. Of niet? Vier voorstanders van duurzame daken met ieder hun eigen expertise gaan hierover in discussie. Welke rol dient de overheid op zich te nemen en wat zijn goede instrumenten om nog meer duurzame daken te realiseren? 

Paneldiscussie maatschappelijke verantwoordelijkheid
Uiteraard hebben bedrijven ook hun steentje bij te dragen. Dat is duidelijk. Alleen, hoe kunnen ze dat doen? Wat is daarvoor nodig? En van welke voorbeelden kunnen we leren? Een divers panel van ervaringsdeskundigen en aanjagers komt aan het woord.  

Inspiratiemarkt en Rooftop Award 2021/2022
Naast de interessante discussies laten onze partners zien welke oplossingen zij voor de daken hebben. Relevante dakproducten en -diensten zullen op de inspiratiemarkt getoond worden. En natuurlijk reiken we de Rooftop Award 2021/2022 uit aan het meest aansprekende dak dat gerealiseerd is in de afgelopen 2 jaar.  

Komt allen en bestel je kaarten via de link.