Dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen is duidelijk. Maar hoe werkt dat, wat zijn goede voorbeelden en wat is daarvoor nodig?

Tijdens de  paneldiscussie over deze maatschappelijke verantwoordelijkheid vertellen Norbert Schotte van VORM Holding, Lizzy Butink van a.s.r. real estate, Adje van Oekelen van PAKT Antwerpen en Werner Schouten van BNR Koplopers ieder vanuit een eigen invalshoek hoe zij erover denken.

Norbert Schotte – Gideon en Manager Innovatie en Duurzaamheid bij VORM Holding
Als Gideon – lid van een grote groep vrijwilligers die samen verandering in de bouw teweeg willen brengen – wil Norbert de bouwsector op positieve wijze veranderen zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving. De Gideonbende wil dit doen op 5 thema’s: energietransitie, materialentransitie, sociale innovatie, cultuurverandering en condities creëren.

Met name het 5e thema sluit goed aan bij het onderwerp van de discussie. Het pakken van verantwoordelijkheid betekent namelijk voor veel bedrijven dat ze enigszins hun koers moeten wijzigen. Dit vereist een open cultuur waarin verandering toegejuicht wordt. Zeer zeker niet makkelijk.

Door zijn inzet op het gebied van duurzaamheid behoort Norbert net als sommige andere van onze sprekers en aanwezigen tot de ABN AMRO Duurzame 50.

Werner Schouten – Presentator BNR Koplopers
Werner Schouten is toekomstmaker en aanjager van systeemverandering. Werner specialiseert zich in klimaat, generatiegerechtigheid, sociale innovatie en brede welvaart in 2100.

In zijn rol als presentator bij BNR is hij op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, innovatie en ondernemen. Hierdoor krijgt hij een kijkje in de keuken van de meest vooruitstrevende bedrijven en ziet hij wat nodig is om daadwerkelijk maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Lizzy Butink – Duurzaamheidsmanager asr real estate
Lizzy gaat vol voor de verduurzaming van de vastgoedsector. Het streven is een klimaatneutraal portfolio. Zelf daarin verantwoordelijkheid is volgens haar het belangrijkste. Door haar inzet zijn onder andere inmiddels duizenden zonnepanelen geplaatst, woningen verduurzaamd van energielabel E/F/G naar A(+), en ook vele sedumdaken aangelegd.

Diverse persoonlijke titels op het gebied van duurzaamheid onderstrepen haar ambitie en daadkracht.

Adje van Oekelen – Co-founder rooftop farm PAKT Antwerpen
PAKT is een initiatief van creatieve ondernemers en stadsboeren. Zij hebben samen met de gemeenschap een dakboerderij (1800  m2) in hartje Antwerpen aangelegd. Adje is één van de oprichters en heeft zich bij het initiatief als community expert aangesloten.

Recent won zij samen met PAKT een ontwerpcompetitie voor de vergroening van Den Bell. Dit is het stedelijk administratief centrum dat getransformeerd dient te worden tot een klimaatadaptieve stadsoase. Groene daken, groene gevels en een multifunctionele binnentuin zullen samen een voorbeeldproject moeten vormen.

Adje is bij uitstek de persoon om te vertellen over de aanpak van zulke projecten en alle uitdagingen die het met zich meebrengt.

Onderwerp: Paneldiscussie – maatschappelijk verantwoordelijkheid
Panelleider: Ama van Dantzig
Panelleden:
Norbert Schotte – Gideon en Manager Innovatie en Duurzaamheid bij VORM Holding Werner Schouten – Presentator BNR Koplopers
Lizzy Butink – Duurzaamheidsmanager a.s.r. real estate
Adje van Oekelen – Co-founder rooftop farm PAKT Antwerpen

Lees hier meer over het programma van het symposium.