De wil om daken te gaan gebruiken is er zeker. De kennis en toepassingen zijn ook groeiende. Alleen, is de regelgeving wel up-to-date? Wat zijn de huidige bottlenecks voor dakgebruik? Welke verandering in het beleid van de overheid is nodig zodat dakbenutting kan bijdragen aan de klimaatuitdagingen van deze tijd? Deze vragen zullen aan de orde komen tijdens een van de paneldiscussies op het  Rooftop symposium op 26 november.

Woningbouw
Joep Klabbers van zoarchitecten becijferde in een samenwerking met het strategisch designbureau Superworld dat er in Rotterdam maar liefst 59.480 woningen gecreëerd kunnen worden door ze bovenop bestaande daken te bouwen. Nu staat Rotterdam voor een opgave om 50.000 woningen te bouwen in de periode tot 2030. Realisatie zou dus de druk op de woningmarkt verlichten en unieke woonlocaties opleveren.

Helaas is bovenstaande nog theorie. Technisch is het mogelijk, maar als je kijkt naar regelgeving kunnen maar zo’n 900 woningen op daken worden gerealiseerd. Joep Klabbers pleit voor soepelere regelgeving en stelt voor om in 2022 al te starten met pilot-projecten.

Minimale eisen – natuurinclusiviteit en klimaatadaptief
Naast regelgeving rondom het bouwen van woningen op daken rijst ook de vraag of er minimale eisen nodig zijn bij de aanleg van daken. Ballast Nedam zegt bijvoorbeeld bij alle grondgebonden woningen die ze bouwen de biodiversiteit te willen versterken en overige klimaatadaptieve maatregelen te willen doorvoeren. Concreet betekent dat de aanleg van sedum op alle bergingen. Een mooie stap. Onno Dwars zal hier meer over vertellen en aangeven wat hij nodig acht om op nog grotere schaal stappen te kunnen maken.

Hemelwaterverordening Amsterdam
Amsterdam zet in ieder geval al goede stappen. Daniël Goedbloed (Rainproof) heeft zich jarenlang hard gemaakt voor de hemelwaterverordening in Amsterdam. Met dit instrument is in één klap geborgd dat alle nieuwbouw in Amsterdam klimaatadaptief wordt uitgevoerd. In veel gevallen betekent dit een blauw-groen dak. Aan hem zullen we vragen: Hoe is de verordening tot stand gekomen, hoe werkt deze in de praktijk en wat zijn de verwachte effecten?

Multifunctioneel dakenprogramma
Buiten regelgeving kan de overheid natuurlijk ook dakgebruik stimuleren door het initiëren van diverse programma’s. Rotterdam kent een multifunctioneel dakenprogramma, waar alle activiteiten rondom dakbenutting samen komen. En dat is overweldigend veel. Paul van Roosmalen leidt het programma en schets hoe de gemeente haar weg hierin vindt, waar men tegen aanloopt en welke plannen er zijn voor de toekomst. Ook komt de pilot van de Wijkgerichte aanpak van Rooftop Revolution aan bod, als één van de manieren om dakbenutting te activeren.

Onderwerp: Paneldiscussie – rol en beleid van de overheid
Panelleider: Ama van Dantzig
Panelleden:
Onno Dwars – CEO Ballast Nedam
Joep Klabbers – eigenaar zoarchitecten
Daniël Goedbloed – Amsterdam Rainproof
Paul van Roosmalen – Programma Manager Multifunctionele Daken gemeente Rotterdam

Lees hier meer over het programma van het symposium.