Vertel: wie ben je?
Ik ben Arjan Busch en woon in Haarlem samen met vrouw en kinderen. Ik stel graag prestatiedoelen en sta in de doe-modus. Zo heb ik recent een eenmanszaak opgetuigd. En daar is energie voor nodig. Energie krijg ik door actief in natuur te zijn. Het liefst in groepsverband op een racefiets in de Alpen, Dolomieten of Pyreneeën. Hoe gaaf zou het zijn om natuur definitief terug te brengen in onze versteende steden? Daar word iedereen blij van. En dat is waar ik mij hard voor maak!


Wat is jouw rol binnen Rooftop Revolution?
Het eerste contact met Rooftop Revolution heb ik in 2019 gelegd. Overtuigd van het verhaal én van de kansen die ik zie voor Haarlem, besloten we in overleg dat ik de rol van lokale aanjager op me neem. In deze rol kan ik de transitie van een grijs naar een groen daklandschap in Haarlem ‘bottom-up’ vormgeven en promoten. Dat ga ik doen in co-creatie met stakeholders.


Waarom nou toch die daken?
Daken zijn jarenlang structureel gezien als een uni-functioneel onderdeel van bebouwing: het hoofd drooghouden. Maar je kan er veel meer mee doen! Zo is bijvoorbeeld in Haarlem de bovenste etage van een parkeergarage omgevormd tot multifunctioneel dak, waar een restaurant is gevestigd en plannen zijn gemaakt voor het aanleggen van een openbaar toegankelijke daktuin. Staand op hoogte zie je pas hoeveel onbenutte platte, grijze bitumen- en grinddaken voorhanden zijn in het centrum en welke potentie deze hebben voor energieproductie, waterberging, natuur en gebruik.

 

Wat wil je bij Rooftop Revolution bereiken?
Mijn doel is om het principe van People-Planet-Profit echt te zien werken voor de maatschappij door zoveel mogelijk dakoppervlak te helpen vergroenen: meer woon- en werkgenot, lagere energielasten, meer natuur en waterberging in de stad, een langere levensduur van daken en  minder kosten voor schadeherstel na hevige regenbuien. En gemeenten laten inzien dat er een goed alternatief is voor boomaanplant, als de ruimte voor extra bomen op maaiveldniveau schaars is.


Hoe ziet de ideale toekomst er voor jou uit?
Mensen in lokale gemeenschappen en bedrijven zijn in grote mate zelfvoorzienend. Energie wordt lokaal opgewekt en gedeeld in slimme energienetwerken. Hemelwater wordt zoveel mogelijk gebufferd voor irrigatie en gebruik, zoals bijvoorbeeld toiletten doorspoelen en auto’s wassen. Vogels, bijen en insecten tieren welig in steden. Wijkbewoners beschikken elk jaar over minstens 10% van het beschikbare gemeentebudget voor groen en openbare ruimte en beslissen zelf welke projecten in hun buurt worden gerealiseerd. En we zijn voor onze energiebehoefte niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen.


Als je niet met groene daken bezig bent, wat doe je dan het liefst?
In mijn vrije tijd ga ik het liefst naar de kroeg voor bier en biljart, kook ik graag nieuwe gerechten met verse kruiden, bezoek muziekconcerten en cabaretvoorstellingen, klus in huis, reis graag, maak ik portrettekeningen en mat ik mezelf af op de racefiets.