Partners

Rooftop Revolution wordt gedragen door een fantastische groep partners die geloven dat daken de sleutel zijn naar toekomstbestendige steden.
Word ook partner

Founding Partners

Wij zien meerwaarde in een mooie groene omgeving met vele duurzame voordelen. Zo bouwen wij met elkaar aan een stad die weerbaar is, die gezond is en die grote regenbuien kan opvangen, zonder dat er schade ontstaat. Met elkaar maken we een nieuw natuurgebied waar iedereen van kan meegenieten. Wij zijn:

De Groene Grachten

De Groene Grachten is koploper in Nederland met haar succesvolle aanpak voor het verduurzamen van oude gebouwen, zoals een woning, kantoor, fort, hotel, museum of kerk. Dit doen we met advies op maat, bouwbegeleiding en innovatieve projecten. De daken zijn hierbij een belangrijk speerpunt, omdat wij geloven dat hier een enorm onbenut potentieel ligt. We zijn ontzettend trots op de spin-off ‘Rooftop Revolution’ die zijn oorsprong vindt in de beginperiode van De Groene Grachten. Samen gaan we vierkante kilometers maken!

De Gezonde Stad

De Gezonde Stad is trotse mede-initiatiefnemer van Rooftop Revolution. Wij maken Amsterdam groener, schoner en slimmer. We initiëren en ontwikkelen innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. Periodiek presenteren we de Gezonde Stad Monitor die de voortgang op weg naar een duurzaam Amsterdam laat zien. Wij brengen onze bedrijfspartners, bewonersgroepen en overheden samen in projecten zodat er een duurzame verandering plaatsvindt. Bijvoorbeeld om de stad te vergroenen. In onze visie verandert het daklandschap in een nieuw natuurgebied.

Stichting Doen

Stichting DOEN ondersteunt initiatieven die buiten de gebaande paden durven te treden en laten zien dat het anders kan. Met als doel te werken aan een groene, creatieve en sociale samenleving. Rooftop Revolution is daar een goed voorbeeld van. Met een nieuwe businessmodel en een unieke financieringsaanpak werken alle stakeholders samen aan een toekomstbestendige stad. Heb jij een soortgelijk initiatief en vind jij jezelf een echte duurzame pionier? Misschien kunnen wij wat voor je DOEN!

Amsterdam Rainproof

Het regent vaker harder en dat kan de stad niet aan. De sponswerking van de stad vermindert door steeds meer verharding. Bovendien zijn de riolen niet geschikt voor extreme regenbuien. Dit zorgt voor steeds meer overlast en schade aan gebouwen, huizen en wegen. De stad regenbestendig maken vraagt van iedereen een bijdrage. Daarom werkt Amsterdam Rainproof samen met bewoners, bedrijven en overheid aan een regenbestendig Amsterdam. Wij zijn trotse partner van de Rooftop Revolution, want groene daken kunnen op een geweldige manier water opvangen daar waar het valt. Met elkaar zijn we Amsterdam Rainproof – elke druppel telt.

Natuurmonumenten

Nederland wordt steeds drukker en het groen in ons land wordt schaarser. Natuurmonumenten wil daarom dat de natuur meer ruimte krijgt, in het buitengebied, rondom de steden én in de stad. Natuurmonumenten vindt Rooftop Revolution een prachtig initiatief dat zorgt voor meer biodiversiteit in de stad. Een natuurgebied op de daken is een prachtige ambitie. Het is uniek dat mensen zelf aan de slag kunnen gaan met groen in hun buurt. Als grootste natuurorganisatie hebben we met onze leden een gezamenlijk doel: opkomen voor de natuur in Nederland. En dat kan overal, zeker ook op het dak.

Gemeente Amsterdam

De gemeente wil tussen 2015-2018 maar liefst 50.000 m2 aan daken in Amsterdam vergroenen. Meer groen in de stad zorgt voor een prettig leefklimaat, koeling en waterberging. Voor de aanleg van een groen dak heeft de gemeente subsidie beschikbaar. Om meer groene daken te realiseren wil de gemeente graag samenwerken met de eigenaren van de daken en allerlei andere partijen. Rooftop Revolution is een slimme manier om die samenwerking vorm te geven. Zo kunnen we zichtbare groene daken realiseren met een grote betekenis voor de buurt.

Let it Grow

Let it Grow maakt het leven in de stad gezonder, gelukkiger en mooier met bloemen en planten. Dit doen we door innovators in Nederland, en ver daarbuiten, aan te jagen om te ondernemen met bloemen en planten. In ons innovatielab helpen we deze ondernemers, kunstenaars en andere initiatiefnemers om hun innovatieve project verder te ontwikkelen en daarmee een groener en kleurrijker stadsleven te realiseren. Op letitgrow.org delen we de inspirerende verhalen over deze innovators. Let it Grow is trotse founding partner van Rooftop Revolution. Het platform van Rooftop Revolution zorgt ervoor dat de stadsbewoners met bloemen en planten zelf hun leefomgeving kunnen verbeteren.

Waterschap AGV

Klimaatverandering leidt in ons land tot vaker voorkomende hevige neerslag. Bij de realisatie van groene daken is er tegenwoordig meer aandacht voor de waterbergende en watervertragende eigenschappen. Groene daken krijgen zo een steeds blauwer karakter. Hiermee leveren ze een bijdrage aan het voorkomen of beperken van overlast of schade bij extreme regenval. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ondersteunt als partner in klimaatadaptatie de Rooftop Revolution in haar ambities. Een waterbewuste en waterrobuuste stad via het groenblauwe daklandschap.

Dak partners

Wij hebben de ambitie om vastgoed te verduurzamen en te vergroenen zodat wij de leefbaarheid van steden verbeteren en een gezonde werkomgeving voor onze werknemers en bewoners creëren.

Gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam erkent de grote waarde van groen in de stad voor al haar bewoners en heeft daarom de uitgaven voor groen in de afgelopen jaren verdubbelt. Groene daken spelen een belangrijke rol in de uitbreiding van groen in de stad. Een van de belangrijkste beweegredenen voor de gemeente is dat vergroenen van de stad als meest effectieve maatregel wordt gezien voor de opvang van (regen)water en het beperken van hoge temperaturen in de stad. Rooftop Revolution zorgt ervoor dat er groene meters worden gemaakt en het vergroenen in de stad wordt versneld. Amsterdammers kunnen kans maken op dakbegeleiding.

Wonen Limburg

Woningcorporatie Wonen Limburg heeft de ambitie haar woningaanbod en de woonomgeving zo veel mogelijk te verduurzamen en ziet groene daken als belangrijk onderdeel van deze ambitie. De behoeften van huurders staan hierin altijd centraal. Het vergroenen van daken moet voor alle huurders mogelijk zijn. Bewoners kunnen zelf aan de slag met een dakproject in hun buurt. De aanpak van Rooftop Revolution sluit goed aan bij de ambitie van Wonen Limburg. We gaan dan ook graag een samenwerking aan om daken van Wonen Limburg samen met de huurders en andere stakeholders te vergroenen.

Green Business Club Zuidas

Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren van duurzame projecten in Amsterdam Zuidas. Haar participanten zijn 35 grote en minder grote bedrijven in Zuidas, die actief samenwerken in de projectgroepen Energie, Mensen, Afval, Water & Groen en Mobiliteit. Ieder zet zijn eigen expertise in om elkaar te inspireren en te helpen binnen deze pijlers. Zo is een levendig en betrokken netwerk ontstaan van professionals die verschillend zijn, maar één gezamenlijk doel hebben: van Zuidas het meest duurzame woon- en werkcentrum van Nederland maken. 

BOOKING.COM

Om Amsterdam groen en gezond te houden wil Booking.com – ’s werelds grootste boekingsite voor hotels, appartementen en vakantiehuizen – iets terug doen voor de stad. Samen met Rooftop Revolution beginnen we daarom een grootschalige actie om een nieuw natuurgebied aan te leggen op het grootst braakliggend terrein van de hoofdstad: de daken. 450 hotels ontvangen een gratis dakscan en onder de hotels wordt één dak uitgeloot dat van Booking.com een volledig groen dak ontvangt.

ROEF

Met ROEF willen we katalysator zijn, zodat er meer gebruik wordt gemaakt van het daklandschap. Daarbij laten we allereerst zien wat er allemaal mogelijk is met het onontgonnen daklandschap (show). Elk jaar zorgen we ervoor dat meer daken in gebruik genomen worden en meedoen aan ROEF (grow). En uiteindelijk willen we daken verbinden met elkaar en het ‘maaiveld’ (connect) zodat een volwaardig rooftoppark tot stand komt. Met Rooftop Revolution organiseren we het Rooftop Symposium waarmee we laten zien dat daklandschap torenhoge potentie heeft voor de stad en haar bewoners.

Dak aannemers

Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van groene daken. Wij denken graag met u mee naar wat er allemaal mogelijk is op uw dak. Sedum is een veel gebruikt type, maar wij kijken ook graag naar andere, innovatieve mogelijkheden op daken!

Donkergroen

Donkergroen is een landelijk werkend familiebedrijf van creatieve groendenkers en doeners en werkt vanuit 14 locaties verdeeld over Nederland en België. Wij zijn koploper op het gebied van duurzame ontwerpen voor de buitenruimte. Niet voor niets worden wij daarom veel gevraagd om onze expertise op dit vlak in te brengen.

De Dakdokters

De Dakdokters zijn een social enterprise. Zij maken steden gezond door daken te transformeren naar plekken voor natuurontwikkeling, recreatie, wateropslag en voedselproductie. Per jaar realiseren De Dakdokters meer dan 200 projecten in de metropool regio Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

Van der Tol Hoveniers

werkt dagelijks aan de klimaatbestendige ECOstad van de toekomst en biedt een scala aan milieu-ecologische oplossingen aan. De afgelopen 10 jaar zijn er door ons meerdere 100.000 m2 daken en gevels vergroent, water- én klimaatbestendig gemaakt. Wij hebben proactief het doel voor ogen alle kansen aan te pakken om deze aantallen te vergroten.

MOSS

MOSS is een groen design bureau die creativiteit en techniek continue combineren voor het beste resultaat. MOSS heeft al velen geslaagde projecten afgeleverd, van eerste ontwerp tot aan uitvoering en onderhoud. Met een team van experts kunnen zij ieder project aan! 

Sedumworld

Sedumworld is gespecialiseerd in doe het zelf “ Lichtgewicht Groendaken “ en richt zich met name op de aanleg van Sedumdaken op woningen, tuinhuizen en bedrijfsgebouwen. Sinds 2016 richt Sedumworld zich ook op de aanleg van lichtgewicht groendaken op woonboten en woonarken en verschaft ook informatie voor het verkrijgen van groendak subsidie in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden, Den Bosch, Leeuwarden en Groningen.

Ook partner worden van Rooftop Revolution?