Duurzame Daken Kansenkaart

Er is van alles mogelijk op het dakoppervlak. Je kan er water bergen om het riool te ontlasten, energie opwekken, de stad koelen en gezonder maken, met beplanting de levensduur van de daken verlengen en de biodiversiteit boosten.

De kunst is om al deze functionaliteiten optimaal in te zetten, passend bij de uitdagingen van een gebied en de constructie van een pand.

Om hier inzicht in te krijgen werkt Rooftop Revolution in samenwerking met het datatechnologiebedrijf Matrixian Group aan Duurzame Daken Kansenkaarten. Dit zijn (interactieve) kaarten die op gebiedsniveau per dak laten zien welke duurzame invulling het meest haalbaar, rendabel en voordelig is.

Op dit moment maken we deze kaarten in opdracht van gemeentes en brengen we de groene mogelijkheden op de daken van een wijk of gemeente in beeld. In de nabije toekomst hopen we voor heel Nederland een Duurzame Daken Kansenkaart te ontwikkelen.

Aan de hand van pandindicatoren, zoals bouwjaar, dakoppervlakte en platheid van het dak, omgevingsindicatoren, zoals wateroverlast en hittestress, én gebiedsanalyses maken we een visualisatie die in één oogopslag duidelijkheid geeft over de kansen en belemmeringen bij het benutten van het daklandschap.

Luister hieronder naar het interview met directeur Jan Henk Tigelaar op New Business Radio over de kansenkaart. Je vindt op deze pagina ook enkele van onze eerdere projecten. Heb je vragen of heb je interesse in een Duurzame Daken Kansenkaart, neem dan contact met ons op!

Green Light District

Interactieve kaart voor bewoners van de oude binnenstad van Amsterdam. Als bewoner krijg je alle informatie van je pand te zien die relevant is wanneer je overweegt een groen dak te nemen. Met kleuren wordt aangegeven wat er allemaal mogelijk is op de daken; groen, zonnepanelen of ook meerdere functies. Bewoners worden direct aangespoord om zich aan te melden voor een gratis dakadvies door Rooftop Revolution

In het oudste deel van de stad is te zien dat er nog veel ruimte is voor meer groen en dat zelf op monumenten veel duurzame energie kan worden opgewekt (cijfers komen nog)

Utrecht

Interactieve kaart voor de gemeente Utrecht. Deze Daken Kansenkaart is tot stand gekomen door verschillende datasets met elkaar te combineren en te plotten op een kaart. Zo zijn pand eigenschappen als hoogte, type dak en bouwjaar gecombineerd met de omgevingsfactoren waterniveau (na regenval), mate van hittestress en zoninstraling. Op basis van een afwegingskader worden specifieke dakfuncties aan de daken toegekend. De totale impact van de daken (bv. extra waterberging, groen en stroom productie) kan daarna eenvoudig berekend worden.

De kaart maakte inzichtelijk hoe er aan drie belangrijke thema’s gelijktijdig bijgedragen kan worden. En leverde duidelijke data per thema. Zo bieden de Utrechtse daken een mogelijke toename van 530ha aan groen. Kan meer dan de helft van de 8 miljard liter regenval per jaar op de daken worden vastgehouden. En is er daarnaast nog altijd genoeg om 58% van het dakoppervlak voor stroomproductie te benutten, zo’n 4.651.048 m2 aan zonnepanelen.

Den Haag

Deze kaart is een visualisatie van de kansen op de daken in een wijk in Den Haag. Op basis van dakpotentie, omgevingsindicatoren en een gebiedsanalyse geeft de kaart weer waar de kansen op de daken liggen. Hiermee kan Duurzaam Den Haag interessante wijken selecteren voor hun communicatieplan.

Nijmegen

De gemeente Nijmegen heeft haar beleidsambities over groen verwoord in diverse beleidsstukken. Hierin beschrijft de gemeente Nijmegen ook de invloed van groen op de leefbaarheid in de stad. In deze studie is de potentie van de daken onderzocht.

Om te bepalen waar de meeste vergroeningskansen liggen, is naar de panden en daken in het centrum gekeken. naar omgevingsindicatoren zoals hittestress en de sociaal culturele aspecten. Deze drie hoofdindicatoren geven gecombineerd aan in welke buurt of wijk de meeste kansen liggen om daken te vergoenen.

32% van de daken in het centrum van Nijmegen is geschikt voor een groen dak. Dit is bij elkaar meer dan 300.000m2 (75% van het oppervlakte van alle beschikbare daken) aan mogelijk extra groen in het centrum van Nijmegen, gelijk aan 60 voetbalvelden.

Haarlem

Visualisatie van de kansen op de daken in het centrum van Haarlem. Kaart geeft op basis van platte dakenkaart, bouwjaar en eigendom weer welke daken per eigenaar geschikt zijn om te vergroenen

Rotterdam

Visualisatie van de kansen op de daken in 4 wijken in Rotterdam. Op basis van 8 indicatoren is er voor 4 wijken bepaald waar de kansen op de daken ligt.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van een dakenkansenkaart? Vul hier je gegevens in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.