Wijkaanpak Daken

Op onze daken ligt ruimte voor vergroening, waterberging, energieopwekking, recreatie, of een combinatie van deze functies. Maar hoe zorgen we ervoor dat gebouweigenaren die kansen zien en ermee aan de slag gaan? Daar is een revolutie vanuit de wijk voor nodig! De Wijkaanpak Daken zorgt voor deze revolutie.

Met de Wijkaanpak Daken sluiten we aan op de energie die er leeft in een wijk. We voeren een dakencampagne die past bij de cultuur en aansprekend is voor de bewoners. Zo brengen we samen het duurzaam ontwikkelen van het daklandschap onder de aandacht en creëren we draagvlak voor actie! En dat zorgt ervoor dat ook de vastgoedeigenaren in beweging te komen.

De Wijkaanpak Daken is:

  • Denken. We creëren bewustwording onder bewoners en dakeigenaren over de meerwaarde en mogelijkheden van ons daklandschap
  • Dromen. Ambitieuze mensen uit de wijk leiden we op tot promotors van duurzame dakbenutting, die andere bewoners helpen om over de kansen op hun dak te dromen
  • Doen. Kansrijke dakprojecten begeleiden we van idee naar realisatie. Zo zorgen we voor meer natuur, waterberging, duurzame energie en extra ruimte voor ontmoeting

 

 

Lokale revoluties

Tilburg

In Tilburg zijn we aan de slag de binnenstad groener en koeler te maken!

Amsterdam Zuidoost

Samen met Amsterdam Rainproof zijn we een wijkaanpak gestart in Amsterdam Noord en Zuidoost waarbij Rooftop zich focust op Zuidoost. We vergroenen in dit project niet alleen de daken, maar ook de omgeving.

Velsen

In Velsen legden we in 6 buurten en 1 wijk 1.656 m2 groene daken aan!

Den Haag

In Den Haag waren we actief in Loosduinen en het Valkenbos- en Regentessekwartier.

Rotterdam

Er liggen veel duurzame kansen op het Rotterdamse dakoppervlak. Met bewoners en de gemeente hebben we veel meters gemaakt in de wijken Hoogkwartier, Middelland, Het Nieuwe Westen en Bloemhof.

Diemen

46 buurtbewoners in de Anne Frankwijk in Diemen vergroenden platte, grijze daken.

Nijmegen

Onze lokale aanjager Nando wil Nijmegen transformeren van een grijs naar een groen daklandschap.

Almere

Gemeente Almere, Rooftop Revolution en dakboswachters vergroenden de daken in de Landgoederenbuurt, Kruidenwijk en De Grienden.

Jouw woonplaats?

Wil jij ook aan de slag om jouw buurt samen met je buren groener te maken? We staan altijd open voor nieuwe projecten.