Wijkaanpak Daken

Op onze daken ligt ruimte voor vergroening, waterberging, energieopwekking, recreatie, of een combinatie van deze functies. Maar hoe zorgen we ervoor dat gebouweigenaren die kansen zien en ermee aan de slag gaan? Daar is een revolutie vanuit de wijk voor nodig! De Wijkaanpak Daken zorgt voor deze revolutie.

Met de Wijkaanpak Daken sluiten we aan op de energie die er leeft in een wijk. We voeren een dakencampagne die past bij de cultuur en aansprekend is voor de bewoners. Zo brengen we samen het duurzaam ontwikkelen van het daklandschap onder de aandacht en creëren we draagvlak voor actie! En dat zorgt ervoor dat ook de vastgoedeigenaren in beweging te komen.

De Wijkaanpak Daken is:

  • Denken. We creëren bewustwording onder bewoners en dakeigenaren over de meerwaarde en mogelijkheden van ons daklandschap
  • Dromen. Ambitieuze mensen uit de wijk leiden we op tot promotors van duurzame dakbenutting, die andere bewoners helpen om over de kansen op hun dak te dromen
  • Doen. Kansrijke dakprojecten begeleiden we van idee naar realisatie. Zo zorgen we voor meer natuur, waterberging, duurzame energie en extra ruimte voor ontmoeting

 

 

In deze steden zijn we actief met de wijkaanpak daken

Almere

Gemeente Almere en Rooftop Revolution zijn op zoek naar drie dakboswachters die de daken in hun buurt willen vergroenen!

Nijmegen

Samen met onze lokale aanjager Nando willen we Nijmegen veranderen in een groen dakenlandschap.

Den Haag

2021 is het Jaar van het Dak in Den Haag! Dat vieren we met een groene daken project in twee Haagse wijken.

Rotterdam

Met bewoners en de gemeente gaan we aan de slag in de wijken Hoogkwartier, Het Nieuwe Westen, Middelland en Bloemhof.

Diemen

Samen met de lokale Groencommissie gaan we met zoveel mogelijk buren de Anne Frankwijk in Diemen nog groener maken!