OVER ROOFTOP REVOLUTION

Wij hebben een droom: nieuwe natuurgebieden maken middenin grote steden
LEES MEER

Join the Rooftop Revolution

Rooftop Revolution legt nieuwe natuurgebieden aan middenin Nederlandse steden. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! We adviseren bedrijven hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen overheden in hun klimaatadaptatie ambitie en helpen “daklozen” om hun uitzicht te verbeteren.

We kijken ook naar de financiering van groene daken, want wij vinden dat de kosten en baten van groene daken eerlijker verdeeld kunnen worden tussen de mensen die er baat bij hebben. Zo realiseren wij samen met bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties onze droom.

Over Rooftop Revolution

Onze droom

Wij vinden dat er veel meer groene daken moeten komen in Nederlandse steden. Naast de vele voordelen die groene daken hebben, is een groen uitzicht ook gewoon prachtig. In Nederland ligt 400 km2 aan plat dak, zo’n 60.000 voetbalvelden. Kansen genoeg dus. Wij zien daarom in 2020 10% van de daken groen en in de toekomst geen dak ongebruikt!

Hoe wij werken

Wij zijn een onafhankelijke stichting en treden op als expert, adviseur, procesbegeleider en intermediair in duurzame dakprojecten. We werken hierin samen met allerlei partijen aan dakprojecten naar mogelijkheden van simpel sedum tot innovatief parkdak met slimme regelsystemen die reageren op het weer.

Duurzame dakbegeleiding

Rooftop Revolution werkt aan tientallen dakprojecten in het hele land voor overheden, bedrijven en particulieren. Lees hieronder wat wij voor u kunnen betekenen.

Advies op Maat & Dakbegeleiding

Wij adviseren VvE’s, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedeigenaren hoe zij aan de slag kunnen met het verduurzamen van daken.

Dakpotentie vastgoedportefeuille

We inventariseren alle duurzame dakkansen in de portefeuille, waarbij we rekening houden met ambitie, technische en geografische aspecten.

Icoonprojecten

Samen met de vastgoedeigenaar ontwikkelen we een icoonproject dat dient als inspirerend voorbeeld voor het verduurzamen van de rest van de vastgoedportefeuille.

Dakbegeleiding

Wij begeleiden de dakeigenaar van idee tot realisatie, zoals crowdfunding, financieringsplan, het aanvragen en beoordelen van offertes, het mobiliseren van stakeholders en de buurt, presentaties en hulp met financiering.

Voorbeeldproject 

Bekijk het dak van a.s.r. real estate aan de Wibautstraat waar zij een Parkdak op hebben aangelegd.

Aanjagen duurzame daken

Wij ondersteunen overheden in het formuleren en behalen van hun doelstellingen op het gebied van een klimaatbestendige stad.

Advies

We adviseren overheden over dakenbeleid, inclusief vaststellen ambitie, opstellen subsidieregeling en kansenkaart duurzame daken en de link leggen met andere beleidsterreinen.

Communicatie 

We creëren bewustwording, organiseren evenementen (zoals het jaarlijkse Rooftop Symposium) en ontwikkelen inspirerend beeldmateriaal.

Gebiedsgerichte aanpak

Samen met een lokale overheid werken we aan een gebiedsgerichte aanpak om duurzame daken te realiseren. Hierbij werken wij aan vaststellen van ambitie, opstellen daken kansenkaart, begeleiding daken en communicatie buurtactivatie.

Voorbeeldproject

In opdracht van Green Business Club Zuidas, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht werken we aan het realiseren van 25.000 m2 Parkdaken in Zuidas. Lees hier meer:

“Dakloze” initiatiefnemers 

Wij helpen bewoners en ondernemers die het dak waar zij op uitkijken willen vergroenen. Zij zijn initiatiefnemer en krijgen de eretitel ‘dakboswachter’. Dit doen we in opdracht van gemeenten die hun inwoners op een grootschalige manier willen mobiliseren, maar ook voor particulieren, VvE’s of corporaties. Rooftop Revolution ondersteunt hen met:

Dakbegeleiding

We brengen de dakkansen in kaart en gaan in gesprek met de eigenaar. We vragen offertes op en mobiliseren stakeholders.

Crowdfunding

We starten samen met de dakboswachter een crowdfunding campagne.

Stappenplan

Op ons platform vindt u een stappenplan met informatie over wat u kunt doen om uw dak te verduurzamen van grijs naar groen.

Voorbeeldproject

Bekijk het dak van dakboswachter Sven Harmsen aan de Schinkelhavenkade in Amsterdam-West. Hij haalde €5.000 op bij z’n buren, vrienden en familie en het dak is gerealiseerd!

Zij gingen u voor

Met deze opdrachtgevers en vele andere werken we aan grootschalige vergroening van het Nederlandse daklandschap.
Doet u ook mee?

Gemeente Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam begeleiden wij jaarlijks dakprojecten in het gehele proces van vergroenen. Wij gaan met eigenaar, huurders, VvE en buurtbewoners om de tafel om samen het dak te realiseren. De kosten worden gedeeld met iedereen die er baat bij heeft, zodat de investering niet alleen bij de eigenaar komt te liggen.

CORPORATIE Wonen Limburg

Woningbouwcorporatie Wonen Limburg heeft de ambitie haar woningaanbod en de woonomgeving zo veel mogelijk te verduurzamen en ziet groene daken als belangrijk onderdeel van deze ambitie. Samen met de huurders en bewoners rondom deze daken bekijken we de mogelijkheden en betrekken we de buurt actief bij alle plannen.

Green Business Club Zuidas

In opdracht van Green Business Club Zuidas werken wij aan Parkdaken Zuidas. Samen met de gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben wij de ambitie om in 2020 in Zuidas 25.000m2 Parkdaken te realiseren. Wij kunnen hierdoor gratis en vrijblijvend de mogelijkheden inventariseren op de daken van bewoners en bedrijven in Zuidas en hen dakbegeleiding aanbieden.

Uw dak hier?

Wij kijken graag wat de kansen zijn voor uw dak(en)!

EVEN VOORSTELLEN

Suze Gehem

Voorzitter Stichting Rooftop Revolution

“Wij brengen de verdwenen natuur weer de stad in op het grootst braakliggende terrein: de daken! Zo maken we steden weer leefbaar en gezond.”

Jaap de Jong

Secretaris/penningmeester Stichting Rooftop Revolution

“Alleen al in Amsterdam ligt er meer dan 12 km2 onbenut plat dak. Daar past het Vondelpark ruim 25 keer op!”

Jan Henk Tigelaar

Directeur

“De energie die ik krijg van alle dakprojecten is enorm. Wat een potentie om samen met de bewoners de daken te vergroenen!”

Julia Huisman

Projectmedewerker

“Dakflora is een voedselbron voor allerlei insecten en vogels. Een groen dak draagt dus bij aan het behoudt van biodiversiteit. Zo wordt de stad weer wild!” 

Ellis Dupker

Stagaire

“Bewoners willen wel een groen dak maar weten vaak niet hoe of wat. Er komt heel wat bij kijken. Wij helpen ze opweg!” 

Lotte Koelemeij

Communicatie en Community Manager

“Saaie grijze daken zijn niet meer van deze tijd. Samen met bewoners laten wij zien hoe het ook anders kan! ”

Rianne den Ouden

Projectleider

“Zoveel onbenut oppervlak. Hoe mooi zou het zijn als wij alle daken kunnen vergroenen!” 

Samenwerken met Rooftop Revolution?

We gaan graag in gesprek om uw mogelijkheden te bespreken