OVER ROOFTOP REVOLUTION

Wij hebben een droom: nieuwe natuurgebieden in de stad
LEES MEER

Join the Rooftop Revolution

Rooftop Revolution brengt natuurgebieden terug de stad in. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! Wij adviseren eigenaren hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verduurzamen van daken, ondersteunen overheden in hun klimaatadaptatie ambitie en helpen bewoners om hun uitzicht te verbeteren.

Wij vinden dat de kosten en baten van groene daken eerlijk verdeeld kunnen worden. Daarom werken wij met slimme co-financieringsmodellen. Zo realiseren wij samen met bewoners, bedrijven, overheden en natuurorganisaties onze droom.

Rooftop Revolution is in 2016 opgericht door Suze Gehem, directeur en oprichter van De Groene Grachten en Green Light District, en Jaap de Jong, destijds directeur van De Gezonde Stad. In 2013 startten deze pioniers in Amsterdam het project ‘1 hectare daknatuur’, waarbij ze meerdere daken vergroenden en een co-financieringsmodel ontwikkelden. Dit project leidde in 2015 tot de start van Rooftop Revolution.

“De Gezonde Stad is trotse mede-initiatiefnemer van Rooftop Revolution. Wij maken Amsterdam duurzaam en gezond samen met alle Amsterdammers. We initiëren en ontwikkelen innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en leefbare stad. In al onze projecten brengen wij bedrijfspartners, bewonersgroepen en (lokale) overheden samen. Bijvoorbeeld om de stad te vergroenen, maar ook om circulair te worden en een duurzaam voedselsysteem aan te jagen. In onze visie verandert het daklandschap in een nieuw natuurgebied.”

“De Groene Grachten is koploper in Nederland met haar succesvolle aanpak voor het verduurzamen van oude gebouwen, zoals een woning, kantoor, fort, hotel, museum of kerk. Dit doen we met advies op maat, bouwbegeleiding en innovatieve projecten. De daken zijn hierbij een belangrijk speerpunt, omdat wij geloven dat hier een enorm onbenut potentieel ligt. We zijn ontzettend trots op de spin-off ‘Rooftop Revolution’ die zijn oorsprong vindt in de beginperiode van De Groene Grachten. Samen maken we vierkante kilometers duurzaam!”

Over Rooftop Revolution

Onze droom

Wij vinden dat er veel meer groene daken moeten komen in Nederlandse steden. Naast de vele voordelen die groene daken hebben, is een groen uitzicht ook gewoon prachtig. In Nederland ligt 400 km2 aan plat dak, zo’n 60.000 voetbalvelden. Kansen genoeg dus. Wij zien daarom in de toekomst geen dak ongebruikt!

Hoe wij werken

Wij zijn een onafhankelijke stichting en treden op als aanjager, voorlichter, procesbegeleider, adviseur, expert en intermediair in duurzame dakprojecten. Wij werken hierin samen met allerlei partijen aan verschillende daken: van simpel sedum tot slimme parkdaken die de bui al zien hangen.


Wat wij doen

Rooftop Revolution werkt aan een groen daklandschap met overheden, bedrijven en bewoners in het hele land. Lees hieronder wat wij voor je kunnen betekenen.

Voor dakeigenaren

Wij geven advies op maat aan VvE’s, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, beleggers en andere vastgoedeigenaren hoe zij daken kunnen verduurzamen.

Dakpotentie vastgoedportefeuille

Wij inventariseren alle duurzame dakkansen in de portefeuille, waarbij we rekening houden met ambitie, technische en geografische aspecten.

Icoonprojecten

Samen met de vastgoedeigenaar ontwikkelen we een icoonproject dat dient als inspirerend voorbeeld voor het verduurzamen van de rest van de vastgoedportefeuille.

Dakbegeleiding

Wij begeleiden van idee tot realisatie, zoals crowdfunding, financieringsplan en subsidie-aanvraag, het aanvragen en beoordelen van offertes, het mobiliseren van stakeholders en de buurt. Lees hier meer over onze producten.

Voorbeeldproject 

Bekijk het dak van a.s.r. real estate aan de Wibautstraat waar een Parkdak is aangelegd.

 

Voor overheden

Wij ondersteunen overheden in het formuleren en behalen van hun doelstellingen voor een klimaatbestendige stad door het aanjagen van duurzame daken.

Advies

Wij adviseren overheden in hun dakenbeleid. Bijvoorbeeld in het vaststellen van de ambitie, het opstellen van een subsidieregeling en met hulp van een Duurzame Daken Kansenkaart. Lees hier meer over onze producten.

Communicatie 

Wij creëren bewustwording, organiseren evenementen (zoals het jaarlijkse Rooftop Symposium) en ontwikkelen inspirerend beeldmateriaal.

Gebiedsgerichte aanpak

Samen met een lokale overheid werken we aan een gebiedsgerichte aanpak om duurzame daken te realiseren. Hierbij zetten we een campagne op, begeleiden we bij subsidieaanvragen en de aanleg. Ook kunnen we aan de slag met een Duurzame Daken Kansenkaart. Lees hier meer over de wijkaanpak.

Voorbeeldproject

Bekijk Parkdak Zuidas waar in opdracht van Green Business Club Zuidas, gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht  25.000 m2 aan Parkdaken gerealiseerd wordt.

 

Voor bewoners

Wij helpen bewoners en ondernemers die het dak waar zij op uitkijken willen vergroenen. Zij zijn initiatiefnemer en krijgen de eretitel ‘dakboswachter’. Dit doen we in opdracht van gemeenten die hun inwoners op een grootschalige manier willen mobiliseren, maar ook voor particulieren, VvE’s of corporaties. Rooftop Revolution ondersteunt hen met:

Dakbegeleiding

Wij brengen de dakkansen in kaart en gaan in gesprek met de eigenaar. We vragen offertes op en mobiliseren stakeholders.

Crowdfunding

Wij starten samen met de dakboswachter een crowdfunding campagne.

Voorbeeldproject

Bekijk het dak van dakboswachter Sven Harmsen aan de Schinkelhavenkade in Amsterdam-West. Hij haalde €5.000 op bij z’n buren, vrienden en familie en het dak is gerealiseerd!

 

Zij gingen je voor

Met deze opdrachtgevers en vele andere werken we aan grootschalige vergroening van het Nederlandse daklandschap.
Doe je ook mee?

Gemeente Amsterdam

In opdracht van de gemeente Amsterdam begeleiden wij jaarlijks dakprojecten in het gehele proces van vergroenen. Wij gaan met eigenaar, huurders, VvE en buurtbewoners om de tafel om samen het dak te realiseren. De kosten worden gedeeld met iedereen die er baat bij heeft, zodat de investering niet alleen bij de eigenaar komt te liggen.

CORPORATIE Wonen Limburg

Woningbouwcorporatie Wonen Limburg heeft de ambitie haar woningaanbod en de woonomgeving zo veel mogelijk te verduurzamen en ziet groene daken als belangrijk onderdeel van deze ambitie. Samen met de huurders en bewoners rondom deze daken bekijken we de mogelijkheden en betrekken we de buurt actief bij alle plannen.

Green Business Club Zuidas

In opdracht van Green Business Club Zuidas werken wij aan Parkdaken Zuidas. Samen met de gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben wij de ambitie om in 2020 in Zuidas 25.000m2 Parkdaken te realiseren. Wij kunnen hierdoor gratis en vrijblijvend de mogelijkheden inventariseren op de daken van bewoners en bedrijven in Zuidas en hen dakbegeleiding aanbieden.

Jouw dak hier?

Wij kijken graag wat de kansen zijn voor jouw dak(en)!

Samenwerken met Rooftop Revolution?

We gaan graag in gesprek om de mogelijkheden te bespreken