1 mijoen vierkante meter blauw, geel rood en groen!

Het daklandschap is het grootste braakliggende terrein van de stad. De missie van Rooftop Revolution: alle daken benut! Ons doel is om over 10 jaar 1 miljoen vierkante meter dakoppervlak duurzaam benut te hebben. Dat kunnen gele, groene, blauwe of rode daken zijn, of een combinatie hiervan. Wij willen dit bereiken door:

 

 • Bevorderende wet- en regelgeving voor groene daken
 • Meer subsidie voor verduurzaming van bestaande daken
 • Groene daken als verplicht onderdeel voor nieuwbouw

kies voor een rooftop Revolution! Wij gaan voor:
 • Groene daken voor meer biodiversiteit en gezondere stad
  ‘Nederland is inmiddels kampioen biodiversiteitsverlies’ kopte het Parool eind februari 2021. Een titel die we niet graag willen hebben. Groene daken helpen deze trend te doorbreken. Insecten als bijen, zweefvliegen, kevers en spinnen maken van groen graag hun thuis. Ook biedt het een fijne plek voor vogels om te broeden of voedsel te vinden. Insecten en vogels creëren weer kansen voor planten om te groeien en zich te verspreiden door onder andere bestuiving. Daarnaast zorgt groen ook voor verkoeling van de omgeving. Zeer welkom in onze stenige steden. En niet te vergeten: groene daken werken stress-verlagend en verbeteren de luchtkwaliteit. Zo creëert groen een gezondere leefomgeving.
 • Gele en geel-groene daken voor energieopwekking
  Zonnepanelen zijn altijd een waardevolle toevoeging op daken. Ze wekken energie op en leveren zo een besparing op je energiekosten. Maar wist je dat een combinatie van zonnepanelen en groen nóg meer oplevert? Het groen verkoelt de panelen en verhoogt zo het rendement met 6 tot 10% op jaarbasis. Daarnaast creëren zonnepanelen schaduwplekjes voor insecten die zich kunnen nestelen, wat weer zorgt voor een toename van de biodiversiteit. Win win dus!
 • Waterbergende blauwe en blauw-groene daken voor klimaatadaptatie.
  Het regent steeds vaker en harder in steden. Bijvoorbeeld in de zomer van 2020: code oranje in Nederland door de extreme onweersbuien, hevige neerslag met grote hagelstenen. Veel gebouwen kampten met zware wateroverlast en schade. Blauwe daken hebben een waterbergende functie: ze slaan regenwater op, bewaren het, en ontlasten zo het riool. Overstroming van onze riolering en putten wordt zo tegengegaan, en zo kan ook schade en overlast worden voorkomen. Daarnaast leveren blauwe daken ook verkoeling op. En dat is prettig, gezien de temperatuur in steden steeds hoger oploopt. Nóg effectiever zijn blauw-groene daken. Die hebben een laag beplanting op de blauwe laag, en de planten leven van het opgeslagen water. Een voorbeeld van blauw-groene daken zijn de daken van RESILIO.
 • Rode daken voor ontmoeting en recreatie
  Groene, gele, blauwe, maar ook rode daken bestaan! Rode daken zijn daken die ruimte bieden voor ontmoeting. Zo zien wij ook kansen om te recreëren op daken: denk aan horeca, sport en spel. En paarse daken gaan nog verder: dat betekent wónen op daken. Paarse daken kunnen een oplossing bieden voor het gebrek aan ruimte voor woningen in steden. Zo onderzoekt Dakdorpen bijvoorbeeld wonen op daken met duurzame, verplaatsbare Tiny Houses. Kortom: we zoeken de mogelijkheden hogerop voor nieuwe, sociale verbindingen en nuttig ruimtegebruik.

  Kies voor ons! Kijk op onze productenpagina hoe we je kunnen helpen. Of stuur een mail naar          info@rooftoprevolution.nl