Rooftop Revolution heeft afgelopen najaar een daken kansenkaart van het oude stadscentrum van Nijmegen gemaakt. Deze verkenning geeft inzicht in de gebieden en daken die kansrijk zijn om te benutten. Het centrum van Nijmegen kan veel last hebben van hittestress en blauw-groene daken zorgen voor verkoeling, dus het Nijmeegse dakoppervlak kan een grote bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale adaptatie-strategie die de gemeente aan het ontwikkelen is. Het resultaat van de verkenning: omdat het centrum van Nijmegen veel platte daken heeft kan een derde van de daken worden vergroend, dit levert 300.000 m2 meer groen op (60 voetbalvelden). Rooftop Revolution heeft drie kansrijke sporen ontwikkeld om met de daken aan de slag te gaan. Deze richten zich op diverse doelgroepen zoals groot vastgoed, ondernemers en bewoners. Voor elke groep gaan we de komende maanden een aanpak ontwikkelen.