Vacature Algemeen Lid van het bestuur

Rooftop Revolution is een landelijk opererende stichting die natuurgebieden terug de stad  inbrengt op het grootste braakliggende terrein: de daken. Het werk dat Rooftop Revolution doet, is urgent. Er resten nog 72 maanden om de doelstellingen uit het Parijs-akkoord te halen. Het verdubbelen van natuur, klimaatbestendig maken van steden, en het daarbij maximaal benutten van het daklandschap speelt hierin een cruciale rol. Rooftop Revolution is ambiteus, ondernemend en neemt het voortouw. Concreet doet we dit door vastgoedeigenaren en buurten te activeren en te adviseren hoe zij hun daken kunnen verduurzamen. Ook ondersteunen we overheden bij het opschalen van hun klimaatambities.

Om bij te dragen aan de volgende fase van onze groei zoeken wij een enthousiast:

Algemeen Lid van het bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de strategie, beleid en op de algemene gang van zaken van stichting Rooftop Revolution. Ook adviseert het bestuur de directeur op verschillende vlakken. Momenteel zitten er vier personen in het bestuur. We zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid dat in het eerste kwartaal van 2024 kan beginnen. Het bestuur heeft een sterke betrokkenheid bij Rooftop Revolution en bewaakt de missie en meerjarenstrategie. De agenda van het bestuur wordt samen met de directeur bepaald. Het bestuur draagt met kennis, ervaring, denkkracht en contacten bij aan stichting Rooftop Revolution.

Het bestuur als geheel beschikt idealiter over:

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring
 • Kennis over duurzaamheid en een groene leefomgeving
 • Zicht op relevante beleidsterreinen en ontwikkelingen in de markt en maatschappij
 • Financiële en bedrijfseconomische kennis en ervaring met ondernemen
  Kennis en ervaring met innovatie, IT, juridische zaken, personeel en organisatie
 • Een netwerk t.b.v. groei, fondsenwerving en strategische partnerschappen

 

Daarnaast zoeken we in ieder van de bestuursleden de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Je hebt een ondernemende blik, bent besluitvaardig en neemt de verantwoordelijkheid voor genomen besluiten
 • Collegiaal, gericht op complementariteit
 • Onafhankelijk en integer
 • Je bent optimistisch en hebt zin om bij te dragen aan groene duurzame steden
 • Strategisch denkniveau, je fungeert als klankbord voor de directie
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden
 • Je bent voldoende beschikbaar

 

We zoeken specifiek naar een algemeen lid met een zakelijk-commerciële achtergrond. Bij voorkeur heb je een publiek-privaat netwerk, bijvoorbeeld in de vastgoed- of bouwsector, dat relevant kan zijn voor de landelijke groei van stichting Rooftop Revolution en het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsvormen.

Wij geloven dat diversiteit binnen onze organisatie bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk. Kandidaten met achtergronden die op dit moment ondervertegenwoordigd zijn in ons team, worden daarom extra uitgenodigd om te reageren.

Het bestuur vergadert 4 à 5 keer per jaar, meestal in de avond. De functie is onbezoldigd. We streven naar een commitment voor een periode van 3 jaar.

Heb je interesse of wil je graag meer informatie? Dan kun je contact opnemen met Jan Henk Tigelaar, directeur, via janhenk@rooftoprevolution.nl of 06-1990 6666. We hopen voor eind januari van je te horen. Meer informatie over de organisatie en onze projecten kun je ook vinden op https://www.rooftoprevolution.nl/.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld