Mooi nieuws over een nog een duurzame samenwerking. Het consortium van Rooftop Revolution, Stichting Schooldakrevolutie en Stichting IVN Natuureducatie bundelt de krachten met RVKO (Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) om samen een revolutionair Schooldak van de Toekomst te realiseren voor Basisschool De Provenier in Rotterdam. 

Ons doel is groots: 

  • Het bewustzijn van multifunctionele daken vergroten bij alle stakeholders van Basisschool de Provenier in Rotterdam. 
  • Een klimaatbestendige school en buurt creëren. 
  • Ruimte creëren om kinderen tot bloei te laten komen: Een leerzaam “leslokaal” op het dak om de leerlingen te onderwijzen over biodiversiteit, klimaatadaptatie, de energietransitie en meer. 

Bovendien gaan we samen met de school lesmodules ontwikkelen over multifunctionele daken, speciaal voor leerlingen tussen 9 en 12 jaar. Plus, we bouwen een toolbox waarmee andere scholen ook aan de slag kunnen voor een multifunctioneel dak. 

We zijn gestart met Fase 2, waarin we de draagkrachtconstructie van de diverse dakdelen gaan onderzoeken en het Programma van Eisen voor het dak van de toekomst zullen formuleren. Het enthousiasme bruist en we kunnen niet wachten om de volgende fases in te duiken! 

Dank aan TAUW-foundation, gemeente Rotterdam en iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. Dat De Provenier als schoolvoorbeeld mag dienen ter inspiratie voor andere scholen inspireren om ook de hoogte in te gaan!