Ook de gemeente Eindhoven wil aan de slag met haar daken. In januari zijn we samen met de gemeente gestart aan de ontwikkeling van een duurzame daken kansenkaart. Met maar liefst 9 sessiedeelnemers van verschillende departementen hebben we het afwegingskader doorlopen. Duurzame energie, water, wonen, mobiliteit, openbare ruimte, circulariteit en groen, vertegenwoordigd door de aanwezigen, kwamen allemaal aan bod.

Dat is zeker niet overdreven, maar juist heel goed. Er zijn vele stedelijke uitdagingen waar het dak een oplossing voor kan bieden. Een zo integraal mogelijke aanpak is daarin van belang. Een bonus is dat op deze manier in de organisatie een zeer breed draagvlak wordt gecreëerd voor de resultaten.

Specifiek voor Eindhoven is er veel aandacht voor het 2e Maaiveld en de zogenaamde Eindhovense laag. Men wil meer groen toegankelijk groen op hoogte en extra woonruimte in de in en rondom de binnenstad van Eindhoven. Met behulp van openbare en aangeleverde data maken we precies inzichtelijk waar wat potentieel kan komen.

Uiteindelijk zal de kansenkaart het startpunt zijn voor het formuleren van een dakenstrategie. Met die strategie in de hand kan Eindhoven concreet stappen zetten voor invulling van zo veel mogelijk duurzame en multifunctionele daken.