Groen in de wijk is een belangrijk thema in het Stadslab Hoogkwartier. In overleg met de bewoners zijn zestien parkeerplekken in de wijk omgevormd naar groene plekken. Nu gaan we samen met het parkje in het Achterklooster aan de slag. Op dinsdagavond 31 augustus consulteerden de trekkers van het Stadslab wijkbewoners over de herinrichting van het parkje. Op drie verschillende artist impressions – gemaakt door Lola Landscape – konden de omwonenden met groene en rode stickers hun voor- en afkeuren aangeven. Wijkbewoonster en DakenDiva Esther Wienese greep deze avond aan om de daken onder de aandacht te brengen. Zij deelde flyers uit over groene daken en over opbouwen op daken. Dat leverde veel geïnteresseerde reacties op en een drietal potentiële daken.